Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

OSK 1412/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej zwolnienie kwatery tymczasowej

I OSK 850/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zarzutów w sprawie egzekucji należności pieniężnej