Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezydent Miasta X

I OZ 25/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi P. J. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta Ś.

II OSK 929/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odrzucenia skargi R. S. na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w rozpoznaniu skargi powszechnej

I OSK 593/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przejęcia jako opuszczonej nieruchomości rolnej o powierzchni 9,18 ha położonej we wsi M.

OSK 1121/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie zamknięcia węzła komunikacji autobusowej

II OW 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek o wydanie dziennika budowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego, na podstawie art. 15 par. 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ postanowił wskazać Prezydenta Miasta Ł. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

OSK 1676/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II OZ 964/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-09

Zażalenie J. S. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w sprawie z wniosku J. S. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Olsztyna grzywny w przedmiocie bezczynności w przekazaniu akt administracyjnych

II OZ 532/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Gminy Warszawa - Włochy w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na budowę

I OSK 18/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu ciężarowego marki Seat Cordoba Vario (...) postanowił oddalić skargę kasacyjną.

I OSK 241/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu ciężarowego marki Toyota Yaris (...)
1   Następne >   +2   6