Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X

III SAB/Gl 5/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

IV SA/Gl 501/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-27

Sprawa ze skargi W. D. na pismo Prezydenta Miasta S. w przedmiocie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej

I SA/Gl 228/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie: ulgi płatniczej

II SA/Gl 697/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-09

Sprawa ze skargi H.G. i Z.G. na działania Urzędu Miasta K., Rady Miejskiej K. i Prezydenta K. w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości

IV SA/Gl 789/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-05

Sprawa ze skargi H. N. na zarządzenie Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie sprawy dyrektorów szkół

IV SA/Gl 249/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-20

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Prezydenta Miasta T. w przedmiocie wezwania do zapłaty nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 63/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Gl 743/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

IV SA/Gl 668/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-26

Sprawa ze skargi A. R. na pismo Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie przygotowania przedszkolnego

I SA/Gl 1731/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-07

Sprawa ze skargi E.K. i A.G. - Spółki Cywilnej A w Z. na pismo Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie dotacji z budżetu państwa
1   Następne >   +2   6