Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2094/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 585/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego