Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1240/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skarg [...] Szpitala Specjalistycznego im. dr. [...] w G. oraz Wojewody [...] na zarządzenie Prezydenta [...] nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala