Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezydent Miasta X

I OW 18/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o przyznanie pomocy finansowej

I OW 68/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-23

Wniosek w przedmiocie wydania skierowania i dofinansowania pobytu w Domu Seniora '[...]' w W.

I OW 62/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. W. o przyznanie pomocy w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych

I OSK 127/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi L. B. na uchwałę Rady Miejskiej nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

I OW 43/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.L. o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

II OW 117/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek Marszałka Województwa Śląskiego z [...] czerwca 2020 r. znak [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Prezydentem Miasta Chorzów przez wskazanie organu właściwego w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów

I OW 33/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania M.S. do domu pomocy społecznej

II GW 13/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba po rozpoznaniu w dniu 27 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie uzasadnienia postanowienia NSA w sprawie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Poznania a Prezydentem Miasta Białystok w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z...

I OW 182/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do skierowania M. O. do domu pomocy społecznej

I OSK 248/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   3