Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 815/12 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego RÓWIEŃ KRUPOWA

II OSK 399/06 - Wyrok NSA z 2006-07-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu nieuwzględnionego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy [...]

II OSK 1974/11 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Sopotu w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1636/08 - Wyrok NSA z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Gdyni w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 360/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Puławy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 115/15 - Wyrok NSA z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Park Aleksandry'

II OSK 2544/14 - Wyrok NSA z 2015-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2094/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 585/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2244/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

Skargi kasacyjne S. Ł. i J. Ł. oraz Miasta [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3