Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 328/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 233/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-10-10

Sprawa ze skargi A. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe

II SA/Op 74/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-18

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie czynszu najmu za lokal użytkowy

II SAB/Wr 22/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie ochrony środowiska

II SA/Op 93/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-05-19

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odwołania dyrektora szkoły

II SAB/Op 4/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta w N. w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SAB/Op 9/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-06-13

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie lokal mieszkalny

II SAB/Op 6/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Wr 2231/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-02-14

Sprawa ze skargi L. W. na pismo Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu sprawy cywilnej

II SA/Op 231/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-10-24

Sprawa ze skargi A. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe
1   Następne >   2