Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 331/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-11

Sprawa ze skargi M. M. na czynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

I SAB/Op 2/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych kwot

II SA/Op 529/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-16

Sprawa ze skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] na interpretację Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie informacji o obowiązku lub braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

II SA/Op 321/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-14

Sprawa ze skargi U. G. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia skargi