Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Gminy X

II OSK 740/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie statutu Zakładu Usług Komunalnych

II OZ 827/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dn...

II OZ 643/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-21

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice , [...] w przedmiocie uznania skargi na Wójta Gminy za bezzasadną

II OZ 527/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-31

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice w przedmiocie strategii rozwoju gospodarczego gminy

II OZ 523/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany

II OZ 545/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 577/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy , Nr [...] w przedmiocie zarzutu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 270/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Batorz w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 271/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Batorz w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 1775/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Nadarzyn w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyn
1   Następne >   +2   5