Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Gminy X

II OSK 892/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie nadania biegu zażaleniu na niezałatwienie sprawy dotyczącej rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa w terminie

II OZ 645/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II OSK 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie zarzutów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 718/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OW 77/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Skarga B. M., J. K. i innych na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sygn. akt II SA/Rz 343/08

I OZ 359/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy...

II OSK 893/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OZ 282/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II Sa/Gd 529/07 o odrzuceniu zażalenia M. D. na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi M. D. na Uchwałę Rady Gminy C. z dnia [...], Nr ...

II OSK 671/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S. K. w miejscowościach N. K. i Ł.

II OZ 566/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   8