Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 218/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-01

skarg Wojewody, B. Z., J. G., P. S., R.S. i M. T. R. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym S. i Ch.w gminie