Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 484/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie skargi E. K. na uchwałę Rady Gminy Zgierz , nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obszaru Glinnik

II OZ 1027/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy K. od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 488/18 w sprawie ze skargi pełnomocnika inicjatora referendum lokalnego - E. K. przeciwko Radzie Gminy K. na niedotrzymanie terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia r...