Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Miasta X

II OSK 398/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie, w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

OSK 1921/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1912/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 467/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia W. na uchwalę Rady Miasta Poznania nr XXXV/290/IV/2003 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Poznań

II OSK 464/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1960/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II GZ 20/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolinie nr [...] w przedmiocie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

II OZ 549/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

Skarga (pkt I) i o umorzeniu postępowania sądowego wywołanego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy (pkt II) w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie w przedmiocie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Nowogard

II OZ 698/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. Nr . w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 766/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gdańska , Nr [...] w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   7