Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1415/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie utrzymywania porządku i czystości na terenie miasta

II OSK 1342/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi N.

II OSK 1381/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1416/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych

II OSK 1417/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. P. i M. P. na uchwałę nr [...] Rady Miejskiej w P. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części P. [...]

I OSK 1247/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków