Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1335/16 - Wyrok NSA z 2016-11-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy [...]