Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1425/14 - Wyrok NSA z 2016-02-05

Skargi kasacyjne J. D. i W. M. od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg J. D. i W. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLV/381/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec

II OSK 1287/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1906/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 9'.

II OSK 1512/14 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta J. w przedmiocie zatwierdzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1961/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zagórzu w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1119/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 857/15 - Wyrok NSA z 2016-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 482/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej B. w przedmiocie negatywnego stanowiska w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2859/14 - Wyrok NSA z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla P. w Krakowie

II OSK 2359/14 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   5