Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1481/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ornecie , nr BRM.0007.23.2017 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy...

I OZ 1242/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie , Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nysy

I OZ 1110/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Zażalenie nad N. na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. nad N. , nr [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta...