Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 576/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

II SA/Op 80/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie skargi powszechnej w trybie Działu VIII K.p.a.

II SO/Op 18/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie uznania skargi na burmistrza za bezzasadną

II SA/Op 72/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Op 584/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze