Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 100/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wynagrodzenia burmistrza

II SA/Op 240/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek wniosku Fundacji 'A' o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania

II SA/Op 240/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek skargi kasacyjnej Fundacji 'A' wniesionej od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 240/15

II SA/Op 147/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-19

Skarga Prokuratora Rejonowego w Oleśnie na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w strefie

II SA/Op 220/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego na skutek skargi kasacyjnej Gminy Gorzów Śląski

II SA/Op 226/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 455/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 226/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Op 440/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 383/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy
1   Następne >   2