Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SAB/Gl 8/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu M. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych

II SA/Wa 479/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu [...]

III SA/Po 117/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie odwołania przewodniczącego komisji

II SA/Wa 480/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie delegowania radnych do Zespołu Konsultacyjnego

II SA/Wa 1311/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Ż. w przedmiocie regulaminu określającego warunki przyznawania dodatków oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń nauczycieli

VI SA/Wa 2260/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi C. T. w przedmiocie żądania zasądzenia odszkodowania od Rady Powiatu P. postanowił: odrzucić skargę

II SA/Wa 481/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu [...]

II SA/Po 395/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Bk 758/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Powiatu B. w przedmiocie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w B. w sprawie zmiany stanu wód na gruncie

II SA/Gd 482/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie działania starosty w zakresie ochrony środowiska
1   Następne >   +2   4