Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SAB/Op 75/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie informacji publicznej