Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

I OSK 955/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Szkoły Głównej Handlowej w W. w przedmiocie odmowy zwolnienia od opłaty za studia

I OSK 794/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia