Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 657/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Wydziału [...] Uniwersytetu [...] nr [...] w przedmiocie nieprzyjęcia pracy doktorskiej i niedopuszczenia do publicznej obrony