Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3048/14 - Wyrok NSA z 2016-10-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej P. H. od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi P. H. na akt Starosty Gnieźnieńskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasów