Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

III SAB/Kr 3/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-14

Sprawa ze skargi A. O. na przewlekłość Starosty

I OSK 121/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie obciążenia opłatami za czynności geodezyjne i kartograficzne

II SAB/Kr 225/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-04

Skarga A. F. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 187/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty K. w przedmiocie ponumerowania akt, prowadzenia spisu treści i metryki

III SAB/Lu 35/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi H. G. na przewlekłość Starosty w przedmiocie udostępnienia danych ewidencji gruntów

II OW 166/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą drogową oraz decyzji ją zmieniającej

II OW 165/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą drogową

II SAB/Bk 5/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-02-20

Sprawa ze skargi H.K. i M.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu B. w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonych nieruchomości

III SAB/Kr 168/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia Ogrodowego '[...]' w T.

III SAB/Kr 167/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia Ogrodowego '[...]'
1   Następne >   +2   +5   +10   25