Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 94/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie spółki wodnej

II SAB/Op 7/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 335/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty Powiatu [...] w przedmiocie spółka wodna

II SA/Op 380/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-11-28

Sprawa ze skargi G. M. na pismo Starosty [...] w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 84/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wykonania robót budowlanych innych niż budowa obiektu

II SA/Op 399/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-04

Sprawa ze skargi R. Z. na czynność materialno-techniczną Starosty [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 262/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Miasta i Gminy [...] w przedmiocie klasyfikacji gruntów