Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FZ 375/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

II FZ 509/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I OZ 1012/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania odwołania

II FZ 531/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) nr 1462-IPPB6.4510.485.2016.2.AP w przedmiocie pisemnej interpretacji...