Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 848/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

OSK 441/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanowił odrzucić skargę kasacyjną.

II OZ 634/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 841/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr. [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

I OSK 103/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 491/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej

OSK 450/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

OSK 458/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

OSK 463/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie waloryzacji za wywłaszczoną nieruchomość

OSK 1463/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu działki nr 223 i nr 238 położonych we wsi B.
1   Następne >   2