Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OZ 1106/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Wniosek w przedmiocie ustanowienia prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

II OZ 1110/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 454/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie częściowego uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XX/122/2004

II OZ 1117/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie anulowania czynności materialno

II OSK 581/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 564/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu wraz z wnioskiem o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną

OSK 1967/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia w związku ze skarga kasacyjna A. Ś. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OSK 663/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 927/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 799/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji cofającej akceptację na zawieszenie urządzenia reklamowego
1   Następne >   +2   +5   +10   32