Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 472/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 750/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi rzeki S.

II OZ 548/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OZ 729/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Łodzi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zamiaru budowy ogrodzenia

II OZ 547/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

I OZ 525/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdów

I OZ 479/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu

I OSK 607/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi

II OZ 539/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C. i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.
1   Następne >   +2   5