Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1127/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania

II OSK 1473/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi W. O. na rozporządzenie Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie [...] Parku Krajobrazowego

II OSK 1258/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie wymeldowania

I OSK 1128/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi A. K. i Z. U. na akt-adnotację Wojewody Świętokrzyskiego na zaświadczeniu Prezydenta Miasta K. oku w przedmiocie rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 1424/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. B. na czynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wyjaśnienia treści czynności

I OSK 1174/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego