Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 1130/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II OSK 3017/15 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2844/15 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 3092/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OSK 2864/14 - Wyrok NSA z 2016-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II OSK 931/16 - Wyrok NSA z 2016-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 614/16 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1887/16 - Wyrok NSA z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 380/16 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej