Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 854/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OZ 963/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi K. Ż. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin