Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 138/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

I OZ 493/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II OZ 595/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1934/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

I OZ 678/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości po wznowieniu postępowania

I OZ 471/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia

II OZ 964/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OSK 3699/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego