Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 5/22 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawi...

I OZ 102/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

II OSK 502/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OZ 6/22 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [..] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

I OZ 215/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr 13/P/2020 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II OZ 423/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr IFXIV.784