Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 1698/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1469/14 - Wyrok NSA z 2014-07-01

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy Józefów od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skarg J. L. i Gminy J. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 291/07 - Wyrok NSA z 2007-10-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta Z. G. z dnia [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i Miasta Z. G.

II OSK 1717/07 - Wyrok NSA z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody O. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 288/05 - Wyrok NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/2104/04 Rady Miejskiej Wrocławia , w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Br...

II OSK 74/05 - Wyrok NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna

II OSK 54/11 - Wyrok NSA z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II OSK 2384/10 - Wyrok NSA z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 1219/10 - Wyrok NSA z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 2488/12 - Wyrok NSA z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   6