Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

II SA/Op 201/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-05

Zażalenie na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie pozwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Op 465/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Op 461/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Op 322/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Op 239/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Op 373/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Op 283/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 339/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Op 267/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Op 336/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   14