Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

II SA/Op 443/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wykupu gruntów

II SA/Op 69/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie wznowienia postępowania o wymeldowanie

II SA/Op 252/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie dokumentów stwierdzających tożsamość na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 252/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie dokumentów stwierdzających tożsamość na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 443/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-18

Skarga S. O. na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie wykupu gruntów wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SO/Op 7/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia budowy (sygn. akt II SA/Ke 401/0

II SA/Op 552/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Op 591/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-21

Skarga C. G. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Op 20/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   10