Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 527/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Op 472/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę