Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

II OZ 1305/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A. B. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

OSK 1798/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie Nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

II OZ 1048/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D. L. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie zdolności do służby wojskowej