Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 305/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-25

Sprawa ze skargi M. M. na Burmistrza Ś. w przedmiocie wydania kserokopii rzutu kondygnacji budynku

II SA/Gl 573/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-05

Sprawa ze skargi B. B., E. B. i T. Z. na Burmistrza Miasta L.

II SAB/Lu 121/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia w sprawie rozebrania kostki brukowej

II SAB/Ol 11/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta '[...]' i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu

II OW 57/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami