Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1003/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 2810/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 631/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie kary pieniężnej w egzekucji obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 805/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 806/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 905/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 1551/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Gd 631/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie kary pieniężnej w egzekucji obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Po 452/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 1330/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
1   Następne >   +2   +5   7