Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1912/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie zgłoszenie sprzeciwu pod względem wymagań higieniczno

II SA/Bd 994/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr[...],