Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 246/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji a...

VII SA/Wa 1826/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

VII SA/Wa 1826/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej

VII SA/Wa 114/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

VII SA/Wa 1398/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji administracyjnej