Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 922/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia uchyla zaskarżone postanowienie

II OSK 772/14 - Wyrok NSA z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

VII SA/Wa 921/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia

VII SA/Wa 921/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-16

Skarga E. C. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia w kwestii wniosku E. C. o uzupełnienie wyroku Sądu sygn. akt VII SA/Wa 921/15