Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II GZ 78/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr . w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia wydania uchwały z naruszeniem prawa i przekazania do ponownego rozpatrzenia

II GSK 212/14 - Wyrok NSA z 2015-03-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy wpisu na listę członków izby