Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1643/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-05

Wniosek w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną

II OSK 3368/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. K. od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. K. na stanowisko Rady Miejskiej w Bytowie w przedmiocie rozbiórki pomnika

II OZ 1115/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. K. na stanowisko Rady Miejskiej w przedmiocie rozbiórki pomnika