Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SAB/Wa 17/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]

II SAB/Go 151/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-19

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę wznowionego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OW 166/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

II OSK 352/15 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. B. na bezczynności Starosty Poznańskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 2212/14 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Krotoszyńskiego i przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie wykonania wyroku Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 798/13

II OSK 2219/14 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. P. od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi W. P. przeciwko Staroście Krotoszyńskiemu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 798/13

II OZ 289/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie z wniosku W. P. o wymierzenie Staroście K. grzywny za nieprzekazanie skargi

II SAB/Po 138/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie remontu drogi

VII SAB/Wa 104/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi L. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu 'ISZTAR' na terenie działki nr ew. [...] w obrębie [...] przy ul. Z. w O. przez Starostę [...]

VII SAB/Wa 16/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]
1   Następne >   +2   5