Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Po 6/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie akt

II SA/Gl 52/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-09

Sprawa ze skargi J. L. na pismo Starosty B. w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego J. L. od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 52/16 o odrzuceniu skargi